De laatste zorg in goede handen. De laatste zorg in goede handen. De laatste zorg in goede handen. De laatste zorg in goede handen.

Social media na overlijden

Steeds meer mensen die overlijden hebben 1 of meerdere social media accounts. Ook bij ouderen komt dit steeds vaker voor. Maar wat gebeurt er eigenlijk met die accounts? En kan een account zo maar verwijderd worden of niet? En misschien wel nog belangrijker hoe dat dan geregeld moet worden. Op deze pagina willen wij daar meer duidelijkheid over scheppen. Een advies kunnen wij geven: Regel het vooraf om nabestaanden niet in ingewikkelde procedures te laten verzanden. Mochten er vragen zijn neem dan gerust contact met ons op.

Wordt u geconfronteerd met digitale zaken waar u geen toegang tot heeft na een uitvaart? Op onze pagina Toegang tot digitale zaken overledene leggen wij u uit wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Facebook

Stel een Facebook herdenkingsstatus in
Op Facebook kan ingesteld worden wat er moet gebeuren als je komt te overlijden. Hierbij is er de keuze tussen het permanent laten verwijderen van een account, of het krijgen van de herdenkingsstatus. Deze status maakt het account een plek waar vrienden en familie kunnen samenkomen om herinneringen met elkaar te delen. Op het profiel wordt de tekst Ter gedachtenis aan toegevoegd aan de naam.
Als dit zo is ingesteld kunnen alleen Facebook-vrienden een bericht op de tijdlijn plaatsen. Daarbij blijven eerdere berichten en foto’s op dezelfde manier zichtbaar. Het profiel komt niet meer bij Mensen die je misschien kent te staan en ook de verjaardag wordt niet meer vermeld. Dat scheelt ongemakkelijke momenten voor mensen die toch feliciteren. Het profiel wordt ook niet meer aan advertenties gekoppeld.

Stel een contactpersoon in via Facebook
Binnen Facebook kan vanaf ienands 18e verjaardag, via de rubriek Instellingen > Beveiliging > Contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus, een van de vrienden binnen Facebook aangewezen worden als contactpersoon. Het advies is om deze contactpersoon te laten weten waarom hij of zij is gekozen. Er staat een voorbeeldtekst die als bericht kan worden gestuurd, de tekst kan zelf aangepast worden. Er staat automatisch een link in naar een pagina met informatie over contactpersonen voor accounts met herdenkingsstatus. Er is de keuze om dit bericht pas later te verzenden of meteen.
Facebook geeft aan dat het misschien slim is om ook persoonlijk met je contactpersoon te praten. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden over het laatste bericht dat namens jou op je profiel wordt geplaatst, wat er met nieuwe vriendschapsverzoeken van oude vrienden of familie moet gebeuren, en of je een speciale afbeelding wilt als profielfoto of omslagfoto.

Laat foto’s en video’s downloaden
Er kan ook aan gevinkt worden dat een contactpersoon een bestand mag downloaden met de foto’s en video’s, prikbord berichten, profiel- en contactgegevens, evenementen, en de lijst met vrienden van het profiel. Het bestand bevat niet de berichten, info over advertenties waarop is geklikt, porren, of gegevens over beveiliging en andere instellingen. Noch bevat het foto’s die automatisch zijn gesynchroniseerd, en niet gepubliceerd op de tijdlijn.
Facebook geeft aan dat het wel toegang tot deze gegevens kan geven, op voorwaarde dat er een geldig document van overeenstemming of een testament wordt overlegd, waarin de eigenaar van het profiel deze toestemming nadrukkelijk heeft beschreven. Hiervoor zal dus zelf actie moeten worden ondernomen buiten dit social media platform om.

Het profiel laten verwijderen
In hetzelfde deel van de instellingen kan aangegeven worden dat het account na overlijden permanent moet worden verwijderd. Dit gebeurt pas wanneer het account, door het team van Facebook dat dit soort verzoeken beoordeelt, is voorzien van de herdenkingsstatus. Om dit aan te vragen staat een formulier online, waarin een nabestaande de naam van de overledene evenals de datum van overlijden invult.
In een uitgebreider contactformulier kan een speciaal verzoek voor het account van een overleden persoon worden ingediend. Met als gegevens de eigen naam en dat van het account van de overledene, evenals het bijbehorende webadres (URL), en het mogelijke e-mailadres dat bij het inloggen door de overledene is gebruikt.
Facebook vraagt om aan te geven wat de relatie met de overledene is en wat de datum van overlijden is. Ook moet de nabestaande documentatie uploaden die door Facebook kan worden gecontroleerd. Denk aan een overlijdensakte, een geboortebewijs van de overledene, of een juridisch bewijs van de bevoegdheid als familielid of vriend.

Google

Met een Google-account heeft iemand toegang tot diverse platformen zoals Google+, Gmail en YouTube. Deze organisatie geeft controle over wat er met foto’s, e-mail en documenten moet gebeuren, op het moment dat er gedurende een in te stellen periode iemand niet actief is geweest op zijn account. Er kan zelf aangegeven worden of het account in dat geval moet worden verwijderd, of dat gegevens worden gedeeld met een familielid of vriend.
Door een time-out periode in te stellen geeft men aan vanaf hoeveel dagen na de laatste inlog het account als inactief moet worden gekenmerkt. Je kunt jezelf per sms of e-mail laten waarschuwen wanneer dit moment er aan zit te komen, zodat je kan inloggen waarna de time-out periode weer op nul begint. Vertrouwde contacten die men zelf instelt krijgen bericht dat het account niet meer wordt gebruikt, en eventueel bestanden met ze wilt delen. Ook kan Google opdracht worden geven om het inactieve account te verwijderen.

Gegevens opvragen of sluiten
Wanneer de voorkeuren in het geval van inactiviteit niet zijn ingesteld, of de nabestaanden niet weten wat hiermee is gedaan, kunnen ze een formulier van Google invullen met naast gegevens over de overledene ook die van de nabestaande of juridisch vertegenwoordiger, die het account wil laten sluiten, of er gegevens uit wil opvragen.
Google vraagt om digitale documenten zoals een kopie van een paspoort of rijbewijs en een overlijdensakte. Nadat dit is verzonden zal Google ook van willen weten in hoeverre iemand wel gerechtigd is om gegevens uit het account op te vragen. Hiervoor zal een Amerikaanse rechter het bevel moeten geven, en kan er door Google om aanvullend bewijsmateriaal worden gevraagd.
Als de wens er is dat nabestaanden de toegang krijgen tot het account, dan kan dit door het duidelijk vast te leggen in een testament, dat aan een rechter en Google kan worden getoond.

Twitter

Op dit moment kan een gebruiker van Twitter nog niet aangeven wat er na zijn/haar dood met het account moet gebeuren, en wie hem/haar daarbij mag vertegenwoordigen. In het Helpcentrum van Twitter is er Engelstalige informatie over de mogelijkheden voor nabestaanden om het account op te heffen, of om bepaalde beelden te laten verwijderen. In geen geval wordt toegang gegeven tot het account van de overledene.
Via het privacyformulier stuurt de nabestaande gegevens over de overledene en zichzelf op. De Twitter-organisatie stuurt daarna een e-mail met instructies terug. Het doel is de koppeling tussen het account en de overleden persoon te kunnen aantonen. Als de accountnaam afwijkt van een werkelijke naam (bv. @binnenkantpaal of @2525), zal Twitter de nabestaande zeker om meer gegevens vragen.

LinkedIn

Met een Engelstalig formulier kan een nabestaande een profiel op LinkedIn laten verwijderen. Naast de eigen naam en e-mailadres geeft men de relatie met de overledene aan. Andere gevraagde gegevens zijn het e-mailadres van de overledene, voor zover die bekend zijn, de datum van overlijden, en een link naar een mogelijk online publicatie hierover. Optioneel kunnen extra tekst en bestanden als bewijsmateriaal toe gevoegd worden.
Zonder de combinatie van accountnaam en wachtwoord kan een nabestaande geen toegang krijgen tot de contacten. En de LinkedIn-organisatie gaat deze gegevens ook niet zomaar aan bijvoorbeeld het bedrijf waar de persoon werkte overhandigen. Als dit belangrijk voor is kan overwogen worden om notarieel vast te leggen dat LinkedIn de gegevens aan de werkgever moet overhandigen wanneer de organisatie dit verzoek krijgt.

Pinterest

Een familielid kan het account op Pinterest na iemands dood deactiveren. Hiervoor staat een Engelstalige beschrijving online, met de gegevens die de nabestaande aan Pinterest kan mailen. Door geen online formulier te gebruiken zorgt de organisatie dat het een e-mailadres van de afzender ontvangt. Het familielid moet de volledige naam aangeven van zichzelf en van de overledene, en van laatstgenoemde ook het e-mailadres vermelden.
Het webadres of URL van het account moet worden toegevoegd, evenals digitale documentatie zoals een overlijdensakte of nieuwsartikel. Verder word gevraagd om aan te tonen wat de familieband is, bijvoorbeeld via een notariële akte, of het genoemd worden bij naam in een necrologie. Uiteraard geeft ook Pinterest ter bescherming van de privacy niemand anders toegang tot het account zelf.

Icloud

Wanneer iCloud van Apple gebruikt wordt om bestanden in the cloud op te slaan, en eventueel te delen, vervalt het account na overlijden. Volgens de algemene voorwaarden van iCloud is men akkoord dat het account niet overdraagbaar is, en dat alle rechten in relatie tot de Apple ID en alle content binnen het account komen te vervallen bij overlijden. Apple noemt dit No right on survivorship.
De organisatie geeft aan dat na ontvangst van een overlijdensakte het account wordt beëindigd, en dat alle gegevens daarbij worden verwijderd. Dit impliceert dat zonder een dergelijke akte alle gegevens bewaard zullen blijven. In de voorwaarden staat niet vermeld of, en zo ja hoe, nabestaanden toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld foto’s van de overledene. Het valt echter te verwachten dat die toegang niet zonder een bevel van een Amerikaanse rechter wordt verstrekt.

 

 

Met dank aan Martin Specken