De laatste zorg in goede handen. De laatste zorg in goede handen. De laatste zorg in goede handen. De laatste zorg in goede handen.

Klachtenprocedure

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht aan ons door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:

Rebel’s begrafenisonderneming
Ceintuurbaan 45
1271 BG Huizen
035-5253067
info@rebel-uitvaart.nl

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar (de webshop van Rebel’s begrafenisonderneming) bij is  aangesloten of in het geval van een klacht over uitvaartverzorging met de Ombudsman Uitvaartwezen.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC) en de Ombudsman Uitvaartwezen.